Sídlo: Vysoká 14, 811 06, Bratislava, Slovakia

Advokátska kancelária  JUDr. Filip Petrinec, PhD.

+421 951 826 024

kontakt@wblower.com

Oznamovanie protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 54/2019 Z.z.

Pomôžeme vám so splnením zákonných povinností Whistleblowingu

Wblower je naša online aplikácia s integrovanými právnymi službami advokátov.

Vyvinuté našou advokátskou kanceláriou.

Webová aplikácia na prijímanie oznámení
&
integrovaná právna pomoc advokátov

Obsah našich služieb

Online aplikácia

Naša advokátska kancelária vytvorila vlastné IT riešenie, ktoré spĺňa požiadavky zákona, jednoduchej obsluhy a neustálej dostupnosti online.

Diskrétnosť a zabezpečenie

Vlastnú IT aplikáciu sme vytvorili preto, aby oznámenia a citlivé informácie týkajúce sa Vašej organizácie boli spracúvané výhradne na platformách vlastnených našou advokátskou kanceláriou.

Integrované právne služby

Už v cene základného paušálu získate asistenciu advokáta. Konzultačné služby môžte využiť pri riešení oznámení alebo pri impementácii právnych povinností ustanovených zákonom.

Prínosy nášho riešenia

Splnenie zákonných požiadaviek

Aplikáciu a naše právne služby sme nastavili v súlade so zákonom č 54/2019 Z.z. a Smernicou EÚ o whistleblowingu.

Pay-per-use úhrada

Každý paušál obsahuje už v základnej cene právne služby advokáta. Ak paušál prečerpáte, zaplatíte len za hodiny využité nad jeho nad rámec. Žiadne skryté poplatky.

Absolútna diskrétnosť

Vaše dáta neodchádzajú tretím subjektom. Aplikáciu a všetky IT platformy vlastní naša advokátska kancelária. Konkurenčné subjekty častokrát využívajú aplikácie a dátové úložiská iných firiem. Naše vlastné platformy vám však zaručujú absolútnu diskrétnosť.

24 hodinová dostupnosť

Naša webová aplikácia je k vašej dispozícii 24/7. Splníte tak zákonnú povinnosť neustálej dostupnosti vášho vnútorného systému oznamovania protispoločenskej činnosti.

Skúsenosti

Dlhoročné odborné skúsenosti v oblasti advokácie a právnej analytiky sú základom profesionality našich služieb. Spolupracujeme aj s univerzitami a sme členmi vedeckých výskumov pre riešenie protispoločenskej činnosti.

Ochrana pred následkami

Správna kvalifikácia oznámení od whistleblowerov a ich precízne vyriešenie je pre vás kľúčové. Vyhnete sa tak pokutám a žalobám o náhradu ujmy zo strany zamestnancov.

Poistenie - naša záruka

Ako advokátska kancelária disponujeme poistením za spôsobenie škody pri poskytovaní právnych služieb. Je to základný rozdiel medzi nami a inými aplikáciami alebo poskytovateľmi služieb whistleblowingu.

Školenie zamestnancov

Vašim zamestnancom, ktorých ste ustanovili do pozície zodpovednej osoby vieme poskytnúť odborné školenia vyžadované zákonom.

Možnosť rozšírenia služieb

Naši klienti získavajú zľavu z ďalších právnych služieb. Na korporátne právo, compliance, súdne spory, vypracovanie zmlúv alebo GDPR a mnoho iných právnych služieb môžte využiť klientsku zľavu.

Objednať služby

Objednávka je nezáväzná. Budeme Vás spätne kontaktovať.

Odoslaním formulára vyhlasujete, že ste sa oboznámili s Podmienkymi spracovania osobných údajov.

Wblower – právne služby

Splňte zákonné požiadavky

Iné aplikácie spracúvajú vaše dáta u tretích strán. My Vám ponúkame absolútnu diskrétnosť.

Citlivé informácie z prostredia Vašej organizácie spracúvame výhradne na IT platformách vlastnených našou advokátskou kanceláriou.

Webová aplikácia

Jednoduchý a spoľahlivý spôsob, ako zabezpečiť prijímanie oznámení, ich prešetrenie a evidenciu.

Právna pomoc

Advokát Vám poskytne služby už v cene základného paušálu. Posúdi prijaté oznámenie a poskytne Vám odporúčanie na ďalší postup v mene Vašej organizácie. Vyhnete sa tak možným pochybeniam zo strany zamestnancov s nízkymi skúsenosťami.

Platíte len za to, čo spotrebujete

Nijaké úhrady nad rámec Vašich skutočných potrieb. Na konci mesiaca zaplatíte len hodiny využité nad rámec paušálu.

Semináre, publikácie, výskum

Okrem služieb zodpovednej osoby si môžete objednať taktiež:

Aktuality